Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 12, 2018

IBMs norske sjef; Arne Norheim, har levd mye av sitt liv utenlands og sett selskapet og hvordan det har utviklet seg fra mange vinkler. Nå skal han styre skuta, som er veldig forskjellig fra det han en gang begynte da IBM nesten var synonymt med IT på 80-tallet. Men fra midten av 80-tallet da de leverte vanvittige resultater, gikk det utenfor til underskudd syv år etterpå. Da begynte snuoperasjonen som Nordheim har tatt del i. I dag ser han at vi i Norge har levd veldig godt og unngått kriser som har rammet mange andre land. Det gjør at vi ikke har strukturert landet som vi burde, og vi er ikke like sultne i alle sammenhenger.