Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Dec 7, 2017

Selv om vi vasker og vasker på sykehus, på sykehjem, i næringsmiddelindustrien og på andre steder der vi ikke ønsker bakterier, virus og soppsporer - så blir rundt halvparten igjen. Da blir det vanskelig å få has på de multiresistente bakteriene. Det har det norske selskapet Decon X en råd for. Ikke bare massakrerer de 99,9999 prosent av uhumskhetene i et rom de setter maskinene sin inn i, hele prosessen automatiseres og resultatene verifiseres og logges. Mot tre timer i hydrogenperoksidtåke kjemper selv multiresistente bakterier forgjeves. Vi snakker med sjefen for Decon X, Bjørn Platou om den nye norske teknologien de har utviklet, og som produseres hos Tronerud Engineering på Hønefoss.