Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 6, 2017

For 300 millioner år siden var det mye mer oksygen på jorda enn i dag, nærmere 35 prosent på det høyeste. Det førte blant annet til enorme insekter og antakelig voldsomme skogbranner. I dag er oksygeninnholdet i lufta 21 prosent, insektene er ganske normale og oksygen er fortsatt en nødvendighet for det meste av liv. Det er dessuten utgangspunktet for vår søken etter liv i verdensrommet: Søk etter oksygenet først, så er livet antakelig i nærheten. Og hvordan brukes egentlig oksygenet industrielt i dag? Vi får dessuten en liten gladhistorie om ozonlaget i ukens podcast, som altså handler om oksygen. Gjest i studio er Carl Henrik Gørbitz, professor i strukturkjemi ved Universitetet i Oslo.