Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Feb 18, 2021

Ikke alt går dårlig i Norge. Det var flere som gikk på børs i Norge i koronaåret 2020 enn siden 2007. IKT-sektoren leder an.

I dag snakker vi med Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli. Han er notorisk optimist og ser store vekstmuligheter for dem som kan snu seg raskt og komme opp med ideer. Ikke minst er han begeistret for EUs nye Green Deal: Strategien som skal gjøre EU-landene klimanøytrale i 2050 og som vil utløse et vell av innovasjon.