Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Feb 11, 2021

Prosessindustrien er en veldig stor arbeidsgiver i Norge. Nå har selskapene tatt en titt på seg selv og hva de kan bidra med i jakten på å bli mer bærekraftig og øke verdiskapningen. 

I dag snakker vi med styreleder i Prosess 21, Teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe.