Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Aug 18, 2016

Høsten nærmer seg ubønnhørlig, og for dem som vurderer å installere varmepumpe kan ukens podcast være nyttig å høre på. Odd Richard og Jan tar en titt på de ulike typene, hvordan de virker og hva som kjennetegner de nyeste modellene. Stikkord her er COP - eller virkningsgrad på varmepumpene.