Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 28, 2021

Hydro, med sitt 40 år lange inngrep i bilindustrien, sammen med Equinor som er på full fart inn i det grønne skifte, har fått med seg Panasonic, som vil ha et fotfeste for sin teknologi i Europa.

I dag snakker vi med konserndirektør for Hydro Energi, Arvid Moss. Han tror Norge kan bli en stormakt på batterier i Europa. Det kan være plass til mer enn én fabrikk. Vi har kompetanse, godt rykte som leverandørnasjon og vi har grønn energi.