Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 21, 2021

I snart 250 år har vi utviklet og forbedret vaksiner. Vi lurer og lærer opp kroppens immunsystem til å angripe de sykdomsfremmende mikroorganismene ved å vise frem noe ufarlig som likner på dem. Det er altså ikke vaksinen som gjør at vi ikke blir syke, men at immunsystemet har fått «utdannelse» av vaksinen. Med Covid-19 tar vi i bruk en helt ny vaksineteknologi. En som er mye raskere å utvikle og tryggere enn noen foregående.

I dag snakker vi med doktor i mikrobiologi Sigrid Bratlie.