Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 19, 2020

Laseren er 60 år. En verden uten er nesten umulig å tenke seg. Vi har møtt kanskje Norges mest laserbegeistrede kvinne.