Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 12, 2020

I dag snakker vi med Robert Steen og leder for produktområdet helsedata i Oslo Kommune, Liv Rossow.