Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 29, 2020

NHO har lagt fram en analyse om muligheter i den gigantiske omstillingen Norge må igjennom de neste ti årene. Det er ikke småtteri.

Vi må skape 250.000 jobber i privat næringsliv. Mange av disse jobbene vil bli digitale, dessverre med innbakt sårbarhet. Digitale trusler står i kø, men vi har ikke noe valg.