Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 1, 2020

Statkraft har tittet i krystallkula og funnet at vi kan styre unna de verste klimakonsekvensene.