Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 30, 2020

Jon Stephenson von Tetzchner har skapt nettleseren Vivaldi, som tar opp arven etter Opera, som i en periode på 2000-tallet var en av verdens mest brukte nettlesere.