Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 23, 2020

Dagens gjest er John-Arne Røttingen, som står midt i arbeidet med å finne en medisin som kan fungere mot koronaviruset.