Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


May 2, 2019

Håkon Haugli forlater NHO-systemet og Abelia for å overta rollen som toppsjef i Innovasjon Norge. Vi ønsker ham, og hans utrettelige teknologientusiasme, velkommen. Ikke minst fordi han brenner for nyskapning og gründerskap som Norge trenger etter tiår med oljedominans.

I dag snakker vi med den nye toppsjefen som overtar 15. mai.