Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 25, 2019

Vi har vært i Førde og snakket med Trond Strømgren, som leder Ocean Hyway Cluster. De skal være et koblingspunkt mot alle som jobber med hydrogen som drivstoff. Målsetningen er klar: Norge skal bli en ledende nasjon for å realisere skip med nullutslipp.

Det burde være nok å henge fingrene i. I tillegg til batteriferger for de kortere strekningene, er det mange andre prosjekter på gang - som fiskebåter, hurtigbåter og ferger som skal trafikkere lange strekninger.