Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Nov 26, 2020

I dag er det ikke alternativer til kunstgjødsel. Ubearbeidet naturgjødsel kan ikke gjøre jobben alene. Vi må tilføre kunstgjødsel. Gjorde vi ikke det ville halve jordens befolkning dø i løpet av et år.

N2 Applied prosesserer og tilfører NOx som gjør at nitrogenet bevares og at gjødselen blir så å si...


Nov 19, 2020

Laseren er 60 år. En verden uten er nesten umulig å tenke seg. Vi har møtt kanskje Norges mest laserbegeistrede kvinne.


Nov 12, 2020

I dag snakker vi med Robert Steen og leder for produktområdet helsedata i Oslo Kommune, Liv Rossow.