Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Nov 19, 2020

Laseren er 60 år. En verden uten er nesten umulig å tenke seg. Vi har møtt kanskje Norges mest laserbegeistrede kvinne.


Nov 12, 2020

I dag snakker vi med Robert Steen og leder for produktområdet helsedata i Oslo Kommune, Liv Rossow.