Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Dec 28, 2020

I krystallkula til professor i materialteknologi Ann Mari Svensson, som vi snakker med i dag, er det materialer og måten vi setter de sammen på som skal øke effektiviteten til dagens litiumionebatterier – og gjøre de mindre kontroversielle.