Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Apr 26, 2019

I Drammen vil ildsjeler binde sammen området ved jernbanestasjonen med boligområdet på Konnerud, via markaområdet Haukås om ligger imellom. Den såkalte Haukåsbanen vil bli 3,5 km lang og frakte rundt 2000 passasjerer i timen hver vei, i gondoler minst 35 meter
over bakken. De skal gå med under et minutts...


Apr 25, 2019

Vi har vært i Førde og snakket med Trond Strømgren, som leder Ocean Hyway Cluster. De skal være et koblingspunkt mot alle som jobber med hydrogen som drivstoff. Målsetningen er klar: Norge skal bli en ledende nasjon for å realisere skip med nullutslipp.

Det burde være nok å henge fingrene i. I tillegg...


Apr 18, 2019

«The Explorer» er et av Innovasjon Norges verktøy for å få blest og interesse for norske løsninger og selskaper som grønne og bærekraftige. Målet er å spre det glade budskap og øke eksporten, men er utformet som en slags selvbetjeningsløsning hvor bedriftene selv gjør seg synlige i det utstillingsvinduet...


Apr 11, 2019

Med femti år i dekkbransjen er det neppe å ta i for hardt å si at Frank Larsen er den som kan mest om bilgummi her i landet. Nå driver han utstrakt kursvirksomhet for å lære opp bransjen i all mystikken rundt bilgummi. For det er nesten ufattelig mye teori og praksis som går med til å skape stadig bedre dekk. I...


Apr 4, 2019

NSB har byttet navn til Vy. De gamle statsbanene er mest kjent for togdrift, men de er også landets største busselskap. Nå tenkes det persontransport i et mye videre perspektiv enn før.

I dag snakker vi med direktør for mobilitet og reiseliv i NSB-konsernet, Synne Homble.