Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Nov 29, 2018

Solstrøm er stort i Europa. Svært mange i land som Tyskland, Danmark og Sverige vil ha solceller på taket. Det har vist seg at folk i Norge også vil ha det, men det har ikke vært enkelt å sette i gang slike prosjekter. Det gav Andreas Thorsheim ideen som ble til selskapet Otovo.

De har bygget en tjeneste som gir...


Nov 27, 2018

Norsk radarkompetanse er av de fremste i verden. Det er demonstrert ved at en norskutviklet radar skal bli med NASA på den neste ferden til Mars, der den skal se opptil 100 meter ned i bakken. Vi snakker med mannen som har ledet prosjektet ved FFI - Forsvarets Forskningsinstitutt, Svein Erik Hamran. Han skal...


Nov 23, 2018

I dag er vi på besøk i den ærverdige Fysikkbygningen ved Universitetet i Oslo. Her snakker vi med Morten Dæhlen, som er dekan, det vil si sjef ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Sammen med visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje har han store planer i form av en ny strategi...


Nov 20, 2018

I dag er vi i Ålesund og snakker med Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), som skal få fart på nye bedrifter.

– Vi er Norges mest næringsnære campus, mener Håvar Risnes, leder i StartUp & ScaleUp. De er omgitt av industri, forskning og utdanning. Midt i denne teknologiske buffeen har de bygget et...


Nov 15, 2018

I motsetning til biler og andre masseproduserte fremkomstmidler er alle skip individuelle skapninger. Med både en, to og tre motorer. Nå får de også dieselelektrisk drift og batterier.

Hvordan alle mulighetene skal brukes for å få båten til å gå mest mulig økonomisk, og slippe ut minst mulig klimagasser,...