Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Sep 27, 2018

Historien om Maritime Robotics er et lite industrieventyr. Fra en sped begynnelse i 2005 har selskapet bygget opp en portefølje av ubemannede farkoster for datainnhenting både i luften og på havet. Nå omsetter de for nesten 25 millioner kroner, og markedet vokser raskt. De ulike plattformene kan bære en rekke ulike...


Sep 25, 2018

Vi er klare med vår andre podcast fra Longyearbyen på Svalbard. Denne gangen møter vi lederen for arktisk teknologi ved UNIS – Universitetssenteret på Svalbard, professor dr. Arne Aalberg. Han har en 100 prosent stilling der oppe i tillegg til en 20 prosent stilling ved NTNU. Men i praksis jobber han mye mer enn...


Sep 23, 2018

Podcasten Teknisk sett har tatt turen til Svalbard! Dette er episode 1 av 3 fra besøket.

Fra å være en norsk bastion i nord, der penger ikke spilte noen rolle så lenge vi kunne markere norsk virksomhet på Svalbard, er Store Norske Spitsbergen Kullkompani i dag en mye mindre virksomhet. De driver ut mellom 130 og...


Sep 20, 2018

Teknologiakseleratoren Techstars skal jobbe med oppstartsbedrifter innen energi. Snart rykker ti små selskaper med store ideer inn hos Equinor på Fornebu, der de skal hjelpes frem med rådgiving. Vi snakker med Audun Abelsnes, som er Techstars mann i Norge. Han brenner slik for ideen at han ikke klare å sitte...


Sep 13, 2018

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har en lang tradisjon tilbake til etterkrigstiden som samler inn og forvalter kunnskap som er viktig for forsvaret. Samtidig har institusjonen på Kjeller hatt enorm betydning for det sivile samfunnet. Vi har fått industrivekst direkte rettet mot militært utstyr, men har i stigende...