Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Aug 30, 2018

Borer du ned til 1500 meter i Norge er temperaturen i fjellet på mellom 25 og 30 grader. En tilnærmet evig energikilde drevet av henfall av tunge grunnstoffer. En slags kjernekraft, men en som er miljøvennlig og tilgjengelig overalt. I motsetning til vind- og solkraft er geovarme ikke avhengig av at det blåser eller...


Aug 23, 2018

Det tre år gamle selskapet Zivid er basert på årelang forskning fra Sintef i Oslo rundt maskinsyn. Det er et område med et veldig stort vekstpotensial på to områder. For det første står det millioner av «blinde» roboter i industriene over hele verden. Kan de utstyres med syn, kan de bli enklere å programmere...


Aug 21, 2018

Mange er bekymret for Elon Musk. Oss inkludert. Han viser tydelige tegn på å være helt utslitt, og mye av det han sier og gjør tyder på det. Men én ting er vi og de fleste andre enige om: Musk er en genial fyr, som har revolusjonert flere industrier over et bredt felt. Nå kan han havne i trøbbel på grunn av...


Aug 16, 2018

Norge har klart å gjøre elbilen til det foretrukne kjøretøyet. Enten har folk en elbil eller hybrid, eller så planlegger de å kjøpe en neste gang. Den norske elbilpolitikken har virket, godt hjulpet av dieselmotorens krise. Men skal vi luke utslippene ut av trafikken må vi elektrifisere de tunge kjøretøyene...


Aug 9, 2018

Norge har hatt god tilgang på gamle militære fly. Spesielt fra andre verdenskrig. Det var masse av tyske fly her under andre verdenskrig og mange av dem falt ned over land, i sjøer og i havet. Mye er selvfølgelig borte, spesielt av delene som besto av aluminium og magnesium, men stålet er godt bevart...