Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Jul 26, 2018

Allerede når du kommer til Luftfartsmuseet i Bodø får man et inntrykk av hva som er innenfor. Der står en Hurricane på tippen av en søyle. Riktignok er det en fullskala modell i glassfiber, men innenfor får vi se «the real thing». Her står tyske fly fra andre verdenskrig, og norske fly som opererte fra England...


Jul 19, 2018

Maskinlæring er både den nye skurken og den nye ridderen innen datasikkerhet. De store IT-aktørene tapper oss for informasjon på alle mulige måter. Til felles beste. Da kan de svare på alle spørsmål, de skjønner norsk, de skal hjelpe de nye autonome bilene som kommer. Algoritmene trenger oss og vi trenger dem....


Jul 12, 2018

I Bodø finner vi et av de viktige museene i Norge. På Luftfartsmuseet kan vi få et glimt inn i den norske sivile luftfarten og hvordan den har utviklet seg fra begynnelsen av forrige århundre frem til i dag. Den største delen av samlingene er viet den militære historie, men også i den sivile delen finner vi en...


Jul 5, 2018

Denne gangen har vi fått med oss forsknings- og utviklingssjef Tina Helland fra Jotun for å besvare det store sommerspørsmålet: Hva skal vi male huset og ikke minst beise terrassen med? Det er lett å gå seg vill i produkter og påføringsteknikker, spesielt på terrasser. Skal du ha det beste resultatet må du...