Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

May 31, 2018

For fem år siden begynte markedet virkelig å ta av for robotgressklippere. Av de rundt 100 000 gressklipperne vi kjøper i år vil rundt en tredjedel være roboter. År etter år er de blitt bedre og mer avanserte, og sparer oss for slitet og kjedsomheten ved å dytte rundt på en selv. Dessuten blir plena mye penere...


May 24, 2018

Det å kalle et produkt for Remarkable er temmelig ambisiøst, men det er akkurat hva det norske selskapet med det samme navnet har kalt sitt nye skrive- og lesebrett. Som eneste i verden har de klart å bygge en teknologi som gjør det mulig å skrive på elektronisk papir. Resultatet er det beste av begge verdener....


May 17, 2018

Teknologisjef Loek Vredenberg i IBM tror at fremtidens informasjonsteknologi vil omslutte oss gjennom livet. Det har vært en gradvis utvikling siden 50-tallet, men med noen skikkelige hopp underveis. Fra å være noe som hjalp oss i hverdagen, er dette nå selve grunnmuren i veldig mye ny virksomhet. Mens jern, kull,...


May 10, 2018

Børge Strand-Bergensen driver med mye rart, men en av de mange spesialitetene hans er lyd. God lyd, for å være mer presis. Han lot seg forbløffe over at folk tok til takke med dårlig strømmelyd, når de var vant med CD-er og andre lydkilder med høy kvalitet på stereoanlegget. De koblet mobilen eller PC-en til...


May 3, 2018

Christian Sandberg er leder for sikkerhetsselskapet Checkpoints teknologgruppe for avanserte sikkerhetsløsninger i Europa. Gjennom mange år har han sett hvordan trusselbildet har utviklet seg og blitt profesjonalisert. Ikke minst etter at vi ble hekta på sosiale nett. Nå må vi passe på identiteten vår, og ikke...