Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Apr 26, 2018

I Norge har vi drevet med standardisering i hundre år. De færreste tenker vel ikke særlig over standardisering i hverdagen. Vi tar det for gitt at alt virker og passer sammen. Men uten nasjonal og internasjonal standard hadde alt vært mye mer kaotisk. Standardisering, uansett hvor lite vi tenker over det, er...


Apr 19, 2018

Industrien har veldig mye å hente på å grave etter kunnskap i data de allerede har. Her ligger så å si digitalt gull som kan brukes på en lang rekke områder. Få har sett dette tydeligere enn Kongsberggruppen, og de har tatt konsekvensen av det. Kongsberg Digital ledes av erfarne Hege Skryseth, og har over 500...


Apr 12, 2018

IBMs norske sjef; Arne Norheim, har levd mye av sitt liv utenlands og sett selskapet og hvordan det har utviklet seg fra mange vinkler. Nå skal han styre skuta, som er veldig forskjellig fra det han en gang begynte da IBM nesten var synonymt med IT på 80-tallet. Men fra midten av 80-tallet da de leverte vanvittige...


Apr 5, 2018

Hva kan bildeanalyse av si om muligheten for å bli frisk av kreft? Det jobber de med på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Vi har fått besøk av professor i digital bildeanalyse Fritz Albregtsen, som jobber med hvordan de kan hvordan de kan bruke kvantitativ bildeanalyse for å sikre prognoser for...