Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Feb 22, 2018

Terskelen for å bygge solceller på eget tak er blitt mye lavere den siste tiden, og nå kan man til og med få takstein med integrerte solceller. Det betaler seg selv over en viss tidsperiode. Ukens gjest er Andreas Bentzen i Otovo, som satser på å senke terskelen for å installere solceller i private hytter og boliger.


Feb 15, 2018

Fra den dagen lyset kom til Fredrikstad i 1874 har hverdagen forandret seg for alltid med elektrisiteten i Norge. Vi ser på elektrisitetens historie i Norge, sammen med vår gjest Vegard Willumsen i NVE. Hva var det Hammerfest var først med, og hvordan fikk vi strøm i begynnelsen? Skal vi nå bruke all vannkraften...


Feb 8, 2018

Vi har alltid bygget eneboliger i tre, men i større bygg bruker vi betong. Hvorfor det, spør mange, og nå gjøres det noe med det. Ved Mjøsa reiser det 18 meter høye Mjøstårnet i tre seg, og en lang rekke mangeetasjes bygg rundt om i landet oppføres i tre. Resultatet er at vi låser store mengder CO2 inn for...