Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett

Sep 28, 2017

Noen fryser, andre er for varme. Det virker umulig å gjøre alle fornøyde med inneklimaet. Men hvordan kan vi løse disse utfordringene ved hjelp av avansert sensorteknologi og fjernstyring? Og kan Odd Richard sette bort driften av sitt eget hus? Vi har fått med oss konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK-gruppen for å...


Sep 21, 2017

Odd Richard synes Jan har vært single lenge nok. Han har derfor invitert daglig leder og gründer Morten Gulliksen i sukker.no for å fortelle om teknologien bak datingtjenesten. Hva er det som skjer når personer matches i slike systemer? Hvor avansert er teknologien? Og vil kunstig intelligens ta over? Ikke minst:...


Sep 14, 2017

Da Alexander Fleming oppdaget penicillin i 1928 fikk verden en skikkelig superkur mot en rekke bakterielle sykdommer. Siden har vi fått mange former for antibiotika tilgjengelig, og nærmest øst ut medisinen mot all verdens lidelser. Dermed skjedde det som Fleming selv advarte mot i sitt Nobel-foredrag i 1945: Det...


Sep 7, 2017

Det internasjonale energibyrået har lenge rapportert at sol- og vindkraft bare opptar et par prosent av energimiksen i verden. Men: – Det stemmer ikke, sier teknologidirektør Erik Sauar i ukens podcast. Han forklarer her hvordan fossil energi telles på en måte som gir tre ganger så stort utslag som solenergi og...