Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 7, 2016

Denne uka kjørte batteribussene rundt i Oslo, og vår egen Odd Richard Valmot var med på turen. Det gjorde inntrykk på både ham og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. – Denne bussen viser at batteribusser vil ha en stor fremtid. I Stavanger ser det ut som de har falt ned på trolleybussen, men jeg tror ikke det er behov for å ha med seg skjøteledningen langs hele bussruten, sa Solvik-Olsen på bussturen. I ukens podcast forteller Odd Richard Valmot mer om fordelene med batteribusser, der driftskostnadene bare er en tiendedel av dagens dieselbusser. Miljøgevinsten kommer i tillegg. Og kanskje vi nå også får innendørs bussholdeplasser?