Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 7, 2016

Temaet i denne pilotsendingen er Internet of Things. Jan Moberg og Odd Richard Valmot diskuterer trendene og framtidsutsiktene.