Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 30, 2017

Vet du om huset ditt står på radonfarlig grunn, og om noe lekker inn? Det er lett å finne ut med en helt spesiell norsk sensor, som utvikles og selges over hele verden av selskapet Airthings. Vi snakker med sjefen der, Øyvind Birkenes, om teknologien deres og hvor lite bevissthet det er rundt radon i hus. Deres nye sensor måler radonkonsentrasjonen i bequerel kontinuerlig, og kan fortelle folk hvordan nivåene varierer hele tiden. Radonnivået er nemlig langt fra statisk, slik som tidligere filmbaserte måleteknikker ofte indikerte.