Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 23, 2017

Vinteren har allerede godt grep om bygd og by, og vi trenger varme. Fossil varme skal bort, og elektrisk energi kan være utsatt når trær blåser ned over kraftlinjene. Da står vi igjen med den snart to millioner år gamle velprøvde varmekilden; veden. Denne gangen snakker vi med personen som kanskje kan mest om dette her i landet, fagsjef i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Ved gir både varmesikkerhet, effekt og kos, mener han.