Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Aug 18, 2017

Digitale kart blir en svært viktig ingrediens i framtidens smarte byer. Tingenes internett trenger også posisjonering, og autonome farkoster trenger oppdaterte sanntidsdata i tre dimensjoner. Vi ser på hvordan data kan hentes inn fra ulike sensorer og brukes i sanntid. Ukens gjest er Administrerende direktør Geir Hansen i Geodata.