Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Aug 3, 2017

Kartet har en lang historie, men aldri har utviklingen gått så raskt som nå. Digitaliseringen har gitt en lang rekke nye muligheter, og i bakgrunnen har vi store aktører som gjør det mulig for alle å utnytte dem på stadig mer spektakulære måter.  Hvilken rolle spiller Statens kartverk og våre andre nasjonale og internasjonale aktører? Hva skjer nå, med 3D og sanntidsdata? Vi har fått besøk av administrerende direktør Geir Hansen i Geodata for å snakke mer om de nye mulighetene.