Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Feb 11, 2016

– I Norge, hvor nesten all strømmen er fornybar, vil alltid batteribilen være en bedre måte å utnytte strømmen på, sier Odd Richard Valmot i ukens podcast "Teknisk sett". Denne gangen handler det om hydrogenbilen, der Jan Moberg og Odd Richard Valmot diskuterer fordeler og ulemper med hydrogenbilen. Og ikke minst: Hvordan teknologien virker. For hydrogen er ikke nødvendigvis noe håpløst drivstoff for bil heller, skal vi få høre. Dessuten: Hvordan kan hydrogen brukes til å "frakte strøm" over store avstander?