Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 28, 2016

8K er noe bullshit! Det mener i hvert fall Odd Richard Valmot i denne utgaven av Teknisk Sett. Her snakker vi om TV-teknologien, slik den har beveget seg fra digre PAL-bokser til 8K og HDR, med en rekke mellomstasjoner underveis. Og hvor mye båndbredde trenger du egentlig for å nyte godt av den nye teknologien?