Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 7, 2016

Fremtidens tog er tema i ukens podcast. Odd Richard har vært på verdens største togmesse, Innotrans, og sett på hvordan det går med elektrifiseringen av togindustrien. For det er fortsatt mye diesel der man fint kunne ha funnet mer miljøvennlige løsninger. Da snakker vi for eksempel om hydrogen og batteritog. Enda mer spennende er kanskje fremtidsvisjonen Hyperloop, som faktisk begynner å materialisere seg. Tre aktører viser nå fram sine løsninger. Kan vi snart ta toget fra Stockholm til Helsinki på 30 minutter?