Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Sep 8, 2016

– Vi kan ikke ha kjøtt og blod i en datastrøm, fastslår Odd Richard. Han tror det blir forbudt å kjøre bilen selv. Selvkjørende (autonome) biler var som science fiction å regne for få år siden. Nå er det i prøvedrift over hele verden, og det synes klart at dette er framtidas persontransportmiddel. Først trodde man at lovgiverne ville henge etter, men nå ser vi at de nærmest konkurrerer om å tillate autonome biler på veiene. I Singapore er det allerede tillatt prøvedrift med selvkjørende drosjer, og i løpet av få år kan dette bli verdensomspennende. Persontransport vil gå fra noe du eier, som en bil som står mest i garasjen, til en tjeneste du leier. Det blir både billigere og mer effektivt. På sikt tror Odd Richard at det knapt vil bli lov å kjøre sin egen bil i gatene. – Du kan ikke ha et kjøtt- og blodvesen som blander seg inn i en datastrøm. Det blir for mye usikkerhet, mener Odd Richard i ukens podcast.