Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 21, 2016

Kampen er over, det er DAB+ som skal levere radio til det norske folk når FM-båndet slukker i 2017. Odd Richard Valmot og Jan Moberg har sett på hva dette innebærer, hvorfor vi bytter til DAB+, og litt om både frekvenser og den norske radiohistorien. Dessuten: Er det noen grunn til å vente med å kjøpe DAB-radio nå, og skal vi bare kaste den gamle radioen?