Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jul 14, 2016

Hva er det som faller og faller og aldri kommer fram? Det riktige svaret er prisen på solceller og batterier. Resultatet er en teknologirevolusjon vi sjelden har vært vitne til utenom på IT-siden. Jan og Odd Richard undrer seg over hva som har skjedd og hvor fort det har gått. Kan dette vare, og hva betyr det? Selv om det har flatet litt ut på solcellesiden fortsetter prisfallet på batterier. Nye fabrikker heter ikke fabrikker lenger. De heter gigafabrikker. Elon Musk har som vanlig gått foran, men nå kommer Volkswagen og andre på banen. Vi skuer inn i krystallkula og ser at fossil energi i alle former kommer til å slite. For noen år siden het det at vi kommer til å bruke opp alle disse kildene. Det tror vi ikke på lenger.