Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 6, 2019

EKSTRA PODCAST: GPS er ikke alene lenger. Både Europa, Russland og snart Kina har sine uavhengige, men ganske like systemer. Moderne mobiler og dingser med moderne mottakere for GNSS – "Globale Navigasjon Satellitt Systemer" kan ta inn alle sammen. Det gjør at man ser flere satellitter fra trange posisjoner, og det øker nøyaktigheten.

Norge er i ferd med å fornye avtalen med EUs Galileo-program og vi, med vårt langstrakte land og aktivitet til havs, har spesielt stor nytte av teknologien. I dag snakker vi med avdelingsdirektør for satellittnavigasjon i Norsk Romsenter, Steinar Thomsen på Inside Telecom sin høstkonferanse.