Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 31, 2019

Nå begynner temperaturene å bli kjøligere igjen, men vi har lagt mange varme sommerdager bak oss. Dager hvor vi ønsker oss lavere temperatur når vi er inne. I dag snakker vi med en gammel kjenning, David Zijdemans fra Varmepumpeforeningen, om hva som skal til for å stoppe oppvarmingen innendørs. For det å hindre at det blir for varmt inne er det aller beste og billigste tiltaket. Alternativet er å redusere temperaturen mest mulig effektivt.