Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 24, 2019

Få kraftkilder har vært så åpenbare som bølger. Vann som hiver seg opp og ned har enorme energimengder. Likevel har energien vært så vanskelig å få tak i. Utallige teknologier har vært prøvet ut og slått sønder og sammen av kreftene i havet. Bedre har det gått med energibøyen fra Fred Olsen-selskapet Bolt Sea Power. De tar ikke sikte på å forsyne land med strøm, men å forsyne installasjoner til havs med stabil elektrisk kraft i området mellom 10 og 20kWh. Alternativet kan være meget kostbart og ikke alltid stabilt. I dag snakker vi med sivilingeniør Even Hjetland i Bolt Sea Power.