Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Sep 19, 2019

Det er 30 år siden Sverige avregulerte jernbanen, men det skjedde ikke stort før for ti, tolv år siden. Nå kjører Vy på svenske strekninger, mens SJ skal inn på de norske. Thomas Silbersky er mannen bak det statlige svenske jernbaneselskapets satsing i utlandet. Han har kullsviertro på tog. Men han har det travelt, for det er ikke mange måneder før de skal overta Dovrebanen og Nordlandsbanen.