Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Sep 12, 2019

Ikke alle åtte år gamle programvareselskaper har vokst så mye som Neptune Software. I dag er de 56 ansatte og har 550 kunder. De aller fleste er i utlandet, for her er eksportandelen 90 prosent. Selskapet vokser raskt og de regner med å nå 105 millioner kroner i år.
Det er kanskje ikke så rart for de har en løsning på et evig problem.

Utviklingsplattformen Low Code reduserer utviklingstiden i IT-prosjekter med fra 60 til 80 prosent.

I dag snakker vi med sjefen i selskapet, Andreas Sulejewski.