Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Sep 5, 2019

Behovet for vann og kloakk i bakken, bredbånd, veier, digitale tjenester og mye annet som kommuner har ansvaret for drukner i krangelen om bompenger og rikspolitiske fanesaker når politikerne sloss om oppmerksomheten.

Vi fortsetter der vi slapp i forrige uke, og snakker med kommuneingeniør og teamleder for trafikk og vegdrift i Kongsvinger, Kjetil E. Lein. Han er også visepresident i Nito, og vet litt om de kommunale behovene for moderne infrastruktur og hva det koster.

Cand Scient Pål Enger er seniorrådgiver i Oslo Kommune i Plan- og Bygningsetaten. Han er også hovedtillitsvalgt i Tekna, og vet godt at selv landets mest folkerike kommune må ha orden på infrastrukturen.