Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Aug 16, 2019

Raymond styrer Oslo, med et budsjett på 73 milliarder kroner i omsetning og 53 000 ansatte. Byen kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner i året, og har en formidabel innkjøpsmakt. Her skapes også hver fjerde norske arbeidsplass. Byrådslederen har klare ambisjoner om å utvikle nye teknologibaserte tjenester til befolkningen.

I dag har vi snakket med Raymond Johansen om bord på den gamle, nå norskeide båten Raymondu du Puy, som fyrsteparet i Monaco har eid.