Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Aug 12, 2019

Andelen elbiler i Norge øker raskere enn noen kunne forutse for noen år siden. Nå begynner ladeangsten å ta over for rekkeviddeangsten. Som første podcast fra Arendalsuka møter vi sjefen for offentlig ladeinfrastruktur i Fortum, Ole Gudbrann Hempel. Hans jobb er å bygge ut den infrastrukturen vi trenger langs veiene, og gjøre det i konkurranse med de andre aktørene som har gått inn i markedet for lading.