Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jul 18, 2019

Det er nesten underlig at det er hele 50 år siden mennesket for første gang satte foten på månen. Et gigantisk prosjekt, som vi har vanskelig med å gjennomføre i dag, gjorde president Kennedys drømmer til en formidabel suksess. Godt hjulpet av den tyske rakettforskningen fra 2. verdenskrig.

I denne halvtimelange podcasten snakker vi med Norges kanskje største rakettentusiast og Saturn 5-elsker, astrofysiker Eirik Newth.