Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jun 13, 2019

Den gode gamle halvlederdioden har for alvor overtatt rollen som fremtidens lyskilde. Ikke bare har den fullstendig overtatt for glødelampa, den er i ferd med å skyve lysstoffrøret ut av markedet også. Energibruken reduseres betydelig.

Men det er mer enn som så i det nye lyset. Det er også mulig å modellere informasjon inn i lyset fra lysdiodene. Snart kan de blinke så raskt at de kan overføre 100 Mbit/s til en LiFi-mottaker som mange venter skal bli like vanlig som WiFi. Eller de kan brukes til å posisjonere mobilen innendørs med en nøyaktighet på 30 cm. Gull verd for innendørs navigering, og for butikker som vil fortelle kundene hvor de finner varene - og varsle dem om tilbud underveis.

Vi snakker med sjef for Signify, tidligere Philips Lightning i Norge, sivilingeniør Tord Christensen.