Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


May 30, 2019

Om et par år vil nær halvparten av norske ferger være elektriske, og nå utvikles hybride hurtigbåter på hydrogen og batteri. Statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, ser at behovet for å redusere klimagassutslipp er i ferd med å gi norsk verftsindustri en ledende posisjon i verden.


På internasjonale konferanser merker han en stor interesse for den norske satsingen. Godt hjulpet av Vegvesenets offensive satsing har bedrifter som utvikler energilagring og fremdriftssystemer på kort tid skapt en aldri så liten flytende revolusjon. Over 70 elektriske ferger er bare starten.

I dag snakker vi med Atle Hamar, en ekte næringspolitisk miljøentusiast.